TOP 10 novih slot igara izdanih u prošlom mjesecu

neke od ovih igara su na:

Rank
Previous
Trend
Game
Studio
YouTube Views

1.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

885,316

2.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

392,156

3.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

295,266

4.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

147,944

5.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

147,148

6.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

77,639

7.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

76,507

8.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

67,657

9.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

51,087

10.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

50,140