TOP 10 novih slot igara izdanih u prošlom mjesecu

neke od ovih igara su na:

Rank
Previous
Trend
Game
Studio
YouTube Views

1.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

1,083,183

2.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

539,114

3.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

437,762

4.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

289,882

5.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

190,869

6.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

121,403

7.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

104,011

8.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

57,163

9.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

25,235

10.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

21,629