TOP 20 slot igara prema Youtube pregledima Ožujak '21

neke od ovih igara su na:

Rank
IGRA
Studio
YouTube PREGLEDI

1.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

16,371,928

2.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

10,153,237

3.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

10,058,246

4.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

9,949,142

5.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

7,255,264

6.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

7,160,490

7.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

5,746,065

8.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

4,854,411

9.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

4,316,408

10.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

4,240,242

11.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

4,069,862

12.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

3,991,663

13.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

3,927,698

14.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

3,883,129

15.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

3,874,269

16.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

3,686,996

17.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

3,628,762

18.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

3,605,924

19.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

3,577,972

20.

0b2004499710b7b222644edaa60f7711

3,126,022